Svenska Charolaisföreningen

RASBESKRIVNING

Rasen

Charolais är ursprungligen en Fransk köttras, varifrån också de största importerna kom till Sverige under slutet av 1960-talet. Under 1990-talet importerades från Kanada ärftligt hornlösa (polled) Charolaisdjur.

Rasen är lätt igenkännlig; Enfärgad med vit till gulvit nyans. Djuren är storvuxna med kraftig och robust kroppstyp. Klassningsutfallet är, vid rätt uppfödning, mycket sällan lägre än R . Oftast U och inte sällan E. Vuxna tjurar väger 1100 – 1400 kg och vuxna kor 700 – 950 kg. Genomsnittlig vikt vid födseln är för tjurkalvar 49 kg och för kvigor 46 kg.

Produktionsegenskaper

Det som kännetecknar Charolais är bl.a. starka tillväxtanlag, låg foderförbrukning / kg tillväxt, högt slaktutbyte och mycket bra slaktkroppsklassificering. M.a.o. en ras mycket väl lämpad för en intensiv och effektiv köttproduktion. Charolais används därför i stor utsträckning som faderras i landets dikobesättningar.

Inledningsvis inriktade Svensk Charolais framförallt avelsarbetet på att förbättra kalvningsegenskaper och tillväxtanlag. Med tiden har allt större vikt också lagts på att förstärka mjölkanlag och funktionell exteriör.

Viktkrav för att kunna stambokföra djur

All stambokföring av köttrasdjur skall beställas via husdjursföreningen som handhar KAP.

Om djur inte klarar kraven får handläggaren på husdjursföreningen omedelbart besked om detta via sin dator och orsaken kan åtgärdas.

Följande minimivikter gäller vid stambokföring. Födelsevikt och minst en godkänd 200- eller 365 d-vikt måste vara registrerad.

Tjur200 dv310 kg
365 dv540 kg
Kviga200 dv260 kg
365 dv370 kg

Några besättningar stambokför djur i B-registret som ej uppfyller viktkraven för A-registret. Om ni köper djur bör ni vara noga med att kontrollera att djuren är stambokförda i A-registret eller uppfyller kraven för detta.

Djur i B-registret uppfyller helt enkelt inte de mål och krav som man har rätt att ställa på renrasig Charolais.

Rulla till toppen