Svenska Charolaisföreningen

Värsjö Charolais

Värsjö Charolais drivs av Magnus och Helena Gustafsson tillsammans med sönerna Marcus och Patrik. Gårdens första charolaisdjur köptes in i början av 2000-talet och består idag av cirka 50 kalvningar. Avelsarbetet på gården har ständigt utgått från en punkt och det är att samtliga djur ska vara lugn och enkla i all hantering. Detta är något som har gett oss ett gott utfall i utställningsringen. Värsjö Charolais har varit på samtliga utställningar sedan 2003 och varit särskilt framgångsrik i showmanshipklasserna där Patrik har tagit hem SM i showmanship flertalet gånger.

Värsjö Charolais är beläget i de norra delarna av Skåne vilket har bidragit till att ytterligare avelsmål för oss har varit att samtliga djur behöver vara goda grovfoderomvandlare och klara sig på beten bestående av äng- och skogsmark.

Vi har alltid valt att använda stor del semin och cirka 1/3 av kalvarna varje år kommer ifrån seminfädrar. Det ger oss möjligheten att behålla avelstjurarna under flera säsonger men samtidigt ha en bredd på avelsmaterialet. En stor del av hondjuren är homozygot polled och i stort sett finns idag inte blindgenen hos några av våra hondjur.

Under säsongen 2023 hade vi tre olika stamtjurar:

Perfekt av Mellby P-109

F. JustD av Nors T-107
Mf. Helge av Mellby T-109
Inköpt på Gunnarp 2020. En något mindre tjur som passar bra till kvigor och som även har ett väldigt behagligt temperament.

Tugal av Sonarp P-104

F. Pacino av Sonarp
Mf. Winn Mans Skaggs 663X
Inköpt på Gunnarp 2023 och har framtiden för sig hos oss. Tugal är en lång tjur och kompletterar många av våra kor bra. Tugal har en välbeprövad härstamning, korrekt exteriör och enkel i all hanteringen.

Tax av Värsjö

F. Maxon av Ekeröd T-114
Mf. Grieg av Dillerud
Tax är en egen uppfödning som utmärker sig med en trevlig längd på kroppen och är lämplig som kvigtjur och kommer lämna mycket mjölk och storlek till sina avkommor.. Tax har en härstamning med mkt semin och hans mormor samt mostrar har visats i samband med Elmia och Mila. Tax av Värsjö är även helbror till Pax av Värsjö P-103.

Kontaktuppgifter

Magnus & Helena Gustafsson
Värsjö 6380
286 74 Skånes.Fagerhult
070 6937160
hm.gustafsson@telia.com

Rulla till toppen