Svenska Charolaisföreningen

OM FÖRENINGEN

Föreningens målsättning

Svenska Charolaisföreningen har till uppgift att verka för spridandet av kännedom om Charolaisrasen. Föreningen ska eftersträva rasens utveckling i kvalitativt hänseende och dess utbredning inom landet samt i övrigt tillvarata uppfödarnas intressen.

Föreningens organisation

Svenska Charolaisföreningen bedriver sin verksamhet i anslutning till Nordiska avelsföreningen för Biffraser (NAB).

Styrelsens ledamöter jobbar aktivt med föreningens frågor. Engagemang finns dessutom i diverse branschorganisationer och arbetsgrupper, t.ex. Svensk köttrasprövning, NAB, Växa, Viking Genetics.

Informationsgruppen jobbar med information via föreningens hemsida, sociala medier, annonser, utställningar samt är ansvariga för alla publikationer.

Avelsrådet jobbar aktivt med följande punkter till våra medlemmar

  • Individprövning
  • Seminavelsprogram
  • Spermaimport
  • Avelsmål
  • Utställningar
  • Information under träffar
Rulla till toppen