Svenska Charolaisföreningen

Hälsokrav kommande prövningsomgång 2023-2024

Vi vill åter påminna om hälsokraven inför kommande insättning (se årets inbjudan för övriga insättningskrav):

I och med att Sverige blivit officiellt friförklarade från Paratuberkulos kommer kontrollprogrammet att avvecklas 2024. 2023 blir det sista året som kontrollprogrammet för Paratuberkulos kommer vara i drift. Kontrollprogrammet för Paratuberkulos har haft som främsta syfte att kontrollera och förhindra introduktion av paratuberkulos i svenska avelsbesättningar. Genom kontrollprogrammets krav på restriktiva djurkontakter har programmet även bidragit till en lägre risk att få in och sprida andra typer av smittor. A-status i kontrollprogrammet har varit ett krav vid insättning på individprövningen, liksom en kvalitetsstämpel för en trygg livdjurshandel. Branschen har, efter initiativ från Svensk Köttrasprövning och NAB, tillsammans påbörjat ett arbete med att ta fram ett nytt hälsoprogram med syftet att vårda det goda hälsoläget som anslutna besättningar har byggt upp samt minimera risken att få in nya allvarliga smittor i nötbesättningar. 2023 blir således ett övergångsår där följande gäller för årets insättning:

– Besättningen har innehaft A-status i kontrollprogrammet under 2023. Eftersom det inte kommer skickas ut några nya statusintyg under 2023 betyder det att statusintyg som uppdaterades under 2022 kan ha löpt ut vid tiden för insättning. Den prövande besättningen ska dock fortsatt ha agerat enligt kontrollprogrammets regler om restriktiva djurkontakter och göra så fram till insättning.

– Om besättningen inte innehaft A-status senast under 2023 ska besättningen vara ansluten till Smittsäkrad besättning steg 2. Den prövande besättningen ska sedan A-statusen upphörde ha agerat enligt kontrollprogrammets regler om restriktiva djurkontakter och göra så fram till insättning.
I samband med anmälan intygas att besättningen inte haft djurkontakter med andra besättningar utan A-status. Status i besättningar som tilldelats prövningsplats kommer att kontrolleras genom Gård & Djurhälsan.
Vid frågor gällande hälsokrav, kontakta Louise Ryberg 073-673 29 77.

Samtliga prövningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden 17 – 21 juli 2023. Eftersom det är semestertider rekommenderar vi att man bokar veterinärundersökningen i god tid.

Rulla till toppen