Svenska Charolaisföreningen

ARRANGEMANG

2024

2024 – 03 – 15
Svenska Charolaisföreningens årsmöte
UPPDATERAD Kallelse
Kallelse

2024 – 03 – 16
Visningsdag Gunnarp inför auktion
Info köttrasprovningen.se

2024 – 03 – 22
Online auktion – Köttrastjurar
Info hoab.se

2024.10.16 – 2024.10.18
Elmia Lantbruksmässa
Info elmia.se

Rulla till toppen