Svenska Charolaisföreningen

Köppremie vid vunnet maxbud

Liksom tidigare år går Svenska Charolaisföreningen ut med en stimulanspremie för den budgivare som före kl 24,00 tisdagen den 19 mars 2024 lägger ett vinnande maxbud på en charolaistjur vid den pågående onlineauktionen på de individprövade tjurarna på Gunnarp.

Max 3 vinnande maxbud premieras enligt nedan.

1 vinnande maxbud premieras med 5000 kr

Vid 2 vinnande maxbud fördelas premien enl följande
Högst bud 4000 kr
Näst högst bud 2000 kr

Vid 3 vinnande maxbud fördelas premien enl följande
Högst bud 4000 kr
Näst högst bud 2000kr
3:e högsta bud 1000kr

Lycka till med budgivningen.

Styrelsen och avelsrådet

Rulla till toppen