Svenska Charolaisföreningen

Svenska Charolaisföreningens Spermaimport 2024 

Vid skrivande stund har sammanställning från föreningens gemensamma dosimport genomförts.

Det stora intresset av att förnya Svensk Charolais med gener från utlandet är glädjande. Totalt 325 st doser fördelat på 225 st Hopewell Strada 48 H och 100 st Serein PP är beställda. Doserna kommer distribueras över hela landet till 22 besättningar.

För att generna skall tillföra något extra vill vi uppmana att använda doserna på högproducerande kor med korrekt exteriör och avelsvärde på bra nivå. Hösten 2025 hoppas vi se insatta kalvar på individprövningsstationen efter dessa tjurar.

Serein PP

Född 2021-09-03. Homozygot polled.
Allround indexprofil med hög tillväxtkapacitet.
Rekommenderas till hondjur av högst medelstorlek med bra benstatus.
Skall ej användas på döttrar efter Onedream P, Luther P eller Or PP då släktskap finns.
Är inte bärare av anlag för Ataxia eller Blindhet.

Ytterligare information hittar du på gdbulls.com

Hopewell Strada 48 H

Född 2020-02-20. Homozygot polled.
Är medelstor och har stark tillväxtprofil.
Bred och djup kropp med utmärkta ben och klövar.
Rekommenderas företrädesvis till kor.
Är inte bärare av anlag för Ataxia eller Blindhet.

Ytterligare information hittar du på altabeef.com

Rulla till toppen