Svenska Charolaisföreningen

Kallelse samt handlingar till Svenska Charolaisföreningens årsmöte 2023

Fredagen den 24 mars på Stiftsgården Åkersberg i Höör kl 17.30

Vi inleder med besök hos familjen Berntsson Tubbarps Charolais, Tubbarp Pl 2342 Hästveda.
Kl 14.00 är det samling med fika innan vi tittar på djuren. Sedan drar vi vidare till Stiftsgården Åkersberg i Höör där de som vill övernatta checkar in.
Kl 17.30 är det årsmöte med prisutdelning, därefter middag som föreningen bjuder på.
Tänk på att det är visningsdag på Gunnarp den 25 mars.

Föredragningslistan, styrelsens och avelsrådets verksamhetsberättelser, ekonomiska handlingar, revisionsrapport och övriga handlingar kommer att finnas på www.charolais.nu en vecka innan mötet, samt att finnas på plats i lokalen.

Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte ska vara skriftligen anmälda till styrelsen senast den 10 mars. Skickas till Per-Olof Olofsson Gläshed gård 51, 471 93 Kållekärr eller olofsson.perolof@telia.com

Kostnad för övernattning betalas på plats.
Dubbelrum 1550 kr inkl. frukost
Enkelrum 1300 kr inkl. frukost
Anmäl er senast den 24 februari till Göran Månsson 0708-80 28 75 eller goran@lime.nu

Anmälan till årsmötet senast 10 mars till faktura.charolais@gmail.com

Välkomna önskar Styrelsen och Avelsrådet

Handlingar till årsmötet

Rulla till toppen