Svenska Charolaisföreningen

Snart är det dags för prövningsauktion

Årets auktion hålls digitalt, avslut för samtliga tjurar är fredagen den 31 mars och auktionsförrättare är precis som de senaste 17 åren Håkan Ottosson AB. Auktionen föregås av en visningsdag på Gunnarp lördagen den 25 mars följt av Charolaisföreningens digitala visning tisdagen den 28 mars då tjurarna visas och presenteras ingående av avelsrådet. Presentationen sker via Teams. Sedan slutet av januari har tjurarnas infoblad på köttrasprövningens hemsida fyllts på med information löpande och där finns all info om tjurarna samlade på respektive sida.

Ingen katalog i år

Nytt för i år är att ingen tryckt auktionskatalog kommer att finnas utan vi hänvisar till köttrasprövningens hemsida. Likaså kommer vi inte att tillhandahålla ”lilla katalogen” vare sig i tryckt eller digitalt format. Beslutet grundar sig i kostnadsbiten för tryck och portokostnader som ökat markant.

När alla momenten i prövningen är klara och all information sammanställd och P-talen beräknade kommer samtliga auktionsgodkända tjurars infoblad att sättas ihop till en pdf-fil som går att skriva ut samlat. Den hittar du på Köttrasprövningens startsida i spalten till vänster under rubriken ”Auktionstjurar”. Auktionsvillkor och generell information om prövningsresultaten finns då samlat under rubriken ”Auktion 2023”.

Vi ses på Årsmötet och på visningsdagen!

Anmälan till årsmötet gör du senast den 10 mars och anmälan till den digitala tjurvisningen gör du senast den 26 mars. Båda på mail till faktura.charolais@gmail.com

Rulla till toppen